Sende en tekstmelding (SMS)

Sende en tekstmelding (SMS)

Hvis du overskrider tegngrensen for en enkelt SMS-melding, vil den leveres som én melding, men faktureres som mer enn én.
  1. startskjermbildet klikker du på > Meldinger.
  2. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på Ny melding. Skriveskjermbildet åpnes.
  3. Fyll ut en eller flere mottakere. Du kan:
    • Legg inn telefonnumrene direkte i Til-feltet. Hvis du sender meldingen til flere telefonnumre, skiller du dem med komma. Etter hvert som du legger inn informasjon, vises eventuelle samsvarende telefonnumre fra kontaktlisten. Klikk på et samsvar for å angi nummeret eller adressen direkte.
    • Klikk på , og velg deretter telefonnumrene til kontaktene du vil sende meldingen til. Du kan også velge kontaktgrupper som mottakere. Når du har valgt alle meldingsmottakerne, klikker du på Ferdig.
  4. Klikk på boksen som sier Trykk for å lage, og begynn å skrive meldingen.
  5. Klikk på Send for å sende meldingen umiddelbart, eller trykk på TILBAKE for å lagre den som kladd. Hvis du vil åpne og redigere en kladdemelding, se Fortsette en kladdemelding.
Merk:Tekstmeldingen din blir automatisk til en multimediemelding når du har oppgitt en e-postadresse for mottakeren, lagt til et meldingsemne, lagt ved et element eller skrevet en veldig lang melding.
0 personer fant dette nyttig