KOMME I GANG
Personliggjøre telefonen med scener
KOMME I GANG

Personliggjøre telefonen med scener

Telefonen blir flere telefoner i én når du bruker scener. Scener er personliggjorte oppsett av startskjermbilder som du raskt kan ta i bruk på telefonen. Ved å bytte mellom scener kan du øyeblikkelig gjøre om telefonen til en perfekt weekendtelefon, reisetelefon, arbeidstelefon eller ren spilltelefon.

Bruke en forvalgt scene

Telefonen har forvalgte scener, som hver er forhåndskonfigurert med en annen bakgrunn og en samling av widgets som gjenspeiler forskjellige øyeblikk i livet ditt. Du kan velge en scene som egner seg for arbeid, lek, reise eller ditt sosiale liv.

 1. startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Scener.
 2. På menyen Velg en scene velger du en forhåndsdefinert scene og klikker på Ferdig.

Tilpasse og lagre en scene

Etter at du har valgt en forvalgt scene, kan du legge til widgets og andre elementer, ordne oppsettet, endre bakgrunnen og lagre hele startskjermbildet som din egen personliggjorte scene.

 1. startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Scener.
 2. På menyen Velg en scene velger du en forvalgt scene som allerede har noen widgets, eller velger Blankt bord hvis du vil designe ditt eget startskjermbilde.
 3. Legg til widgets og andre elementer du ønsker.
 4. Ordne oppsettet av startskjermbildet for dine egne behov.
 5. Endre bakgrunn på startskjermbildet. Du kan også endre bakgrunnen for det låste skjermbildet.
 6. Når du er ferdig med å designe startskjermbildet, trykker du på MENU og klikker på Scener igjen.
 7. Under Mine scener må du sørge for at Gjeldende (ulagret) er valgt, og deretter klikke på Lagre.
 8. Skriv inn et scenenavn for startskjermbildet, og klikk på Ferdig.
  Tips: Hvis du vil skifte ut en scene du har opprettet tidligere, angir du samme scenenavn, klikker på Ferdig og klikker på Erstatt.

Endre navn på eller slette en scene

Du kan endre navn på eller slette en personliggjort scene du har opprettet. Forhåndsvalgte scener kan ikke endres navn på eller slettes.

 1. startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger > Personliggjør > Scener.
 2. Under Mine scener trykker du på og holder en scene og velger om du vil endre navn på eller slette den.
 
personer fant dette nyttig
312
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-desire
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER