Endre telefonspråket

Endre telefonspråket

Når du slår på telefonen for første gang, blir du bedt om å velge språket du vil bruke på telefonen. Hvis du vil, kan du fortsatt endre telefonspråket etter at du har satt opp telefonen. Ved endring av språket justeres tastaturoppsettet, dato- og klokkeslettformateringen og mye annet.

De tilgjengelige språkene kan variere avhengig av telefonversjonen du har.

  1. På startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger.
  2. Klikk på Språk og tastatur > Velg språk.
  3. Klikk på språket og det tilsvarende området du vil bruke.
  4. Trykk på STARTSIDE for å gå tilbake til startskjermbildet. Det nye språket vil bli tatt i bruk etter få sekunder.
0 personer fant dette nyttig