Installere en applikasjon fra datamaskinen til telefonen din.

Installere en applikasjon fra datamaskinen til telefonen din.

Hvis du har applikasjoner (.apk-filer) på datamaskinen, kan du bruke HTC Sync til å installere dem på telefonen. Vi anbefaler at du bare installerer applikasjoner du stoler på.
Merk: Før du begynner, må du sørge for at telefonen er innstilt slik at den tillater at applikasjoner fra datamaskinen installeres på telefonen. Hvis du vil gjøre dette, trykker du på MENU mens du er på startskjermbildet, klikker på Innstillinger > Applikasjoner og merker av for Ukjente kilder.
  1. På enhetspanelet klikker du på Oversikt.
  2. Klikk på Applikasjonsinstallerer.
  3. Søk etter applikasjonsfilen på datamaskinen din, og klikk deretter på Åpne. Installeringsprosessen starter på telefonen.
  4. Kontroller telefonens skjermbilde for å se om det er ytterligere instruksjoner for å fullføre installasjonen.
  5. Etter at installasjonen er fullført, kan du klikke på Koble fra.
  6. Du kan trygt fjerne telefonen i henhold til kravene fra datamaskinens operativsystem.
0 personer fant dette nyttig