Bruke skjermtastaturet

Bruke skjermtastaturet

Når du starter en applikasjon eller velger et felt som krever tekst eller tall, blir skjermtastaturet tilgjengelig.
Viktig: Skjermtastaturet er kun tilgjengelig når det utskyvbare tastaturet er lukket.
Etter at du har lagt inn teksten, kan du klikke på eller trykke på TILBAKE for å lukke skjermtastaturet.

Velge et tastaturoppsett

Du kan velge mellom tre forskjellige tastaturoppsett som egner seg for din skrivestil.
 1. På startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger > Språk og tastatur > Berøringsinndata.
 2. Klikk på Tastaturtyper, og velg ønsket tastaturoppsett. Velg ett av følgende:
  QWERTY Dette oppsettet minner om et skrivebordstastatur. Dette er standard tastaturoppsett.
  Telefontastatur Dette oppsettet minner om et tradisjonelt mobiltelefontastatur.
  Kompakt QWERTY Dette oppsettet har to bokstaver på hver tast. Tastestørrelsen er litt større enn med Fullt QWERTY-oppsett.

Legge inn tekst

Bruk følgende taster mens du legger inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet:
Trykk på og hold tastene med grå tegn øverst for å legge inn tall, symboler eller aksenttegn. Det grå tegnet som vises på tastaturet, er tegnet som vil settes inn når du trykker på og holder den tasten. Noen taster har flere tegn eller aksenter knyttet til seg.
Skift-tast. Klikk for å legge inn en stor bokstav. Klikk to ganger for å slå på caps lock.
Klikk for å bytte til tall- og symboltastaturet.
Enter-tast. Klikk for å lage en ny linje.
Tilbake-tast. Klikk for å slette forrige tegn.
Språk-tast. Hvilken tast du ser avhenger av tastaturspråket du bruker i øyeblikket. Klikk for å skifte til et annet tastaturspråk. Du kan også angi innstillinger for skjermtastatur.
Klikk for å bytte mellom flerklikks- og XT9-modus når du bruker kompakt QWERTY- eller telefontastaturoppsettet.
Klikk for å skjule skjermtastaturet.

Aktivere flere tastaturspråk

Hvis det finnes flere tastaturspråk på teleofnen, kan du velge hvilke språk som skal aktiveres på skjermtastaturet slik at du kan bytte til disse språkene og bruke dem til å skrive tekst.
 1. På startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger > Språk og tastatur > Berøringsinndata.
 2. Klikk på Internasjonalt tastatur.
 3. Velg ønskede språk.
  Merk: Tilgjengelige språk avhenger av regionen der du kjøpte telefonen.

Endre til liggende skjermtastatur

Når du legger inn tekst, kan du velge å bruke liggende retning på skjermtastaturet. Legg telefonen på siden for å bruke et større tastatur for enklere skriving.
Merk:
 • Merk av for Roter skjerm automatisk i STARTSIDE > MENU > Innstillinger > Skjerm for å la skjermretningen endres automatisk.
 • Det liggende tastaturet er ikke støttet i alle applikasjoner.
0 personer fant dette nyttig