Innstillinger og tjenester
Bruke det utskyvbare tastaturet
Innstillinger og tjenester

Bruke det utskyvbare tastaturet

Åpne det utskyvbare tastaturet, og skriv raskere og mer bekvemt med fingrene. Det utskyvbare tastaturet leveres også med spesialtaster som raskt lar deg få tilgang til menyer, søke i telefonen eller starte en applikasjon.
 1. Hold telefonen på siden med frontpanelknappene til høyre.
 2. Skyv skjermpanelet oppover med tomlene for å åpenbare det utskyvbare tastaturet.
  Merk: Når det utskyvbare tastaturet er åpnet, forblir visningen i landskapsmodus og du vil ikke kunne bruke skjermtastaturet.
 3. Åpne en applikasjon, eller velg et felt som krever tekst eller tall.
 4. Trykk på bokstavtastene for å skrive tekst.

Bruke tastene på det utskyvbare tastaturet

Trykk på disse tastene for å skrive store bokstaver, tall, spesialtegn, symboler med mer:

Shift-tast

 • Trykk én gang, og trykk deretter på en bokstavtast for å skrive den bokstaven i versaler.
 • Trykk to ganger for å låse tasten og skrive en serie med versaler. Markøren endres når du låser Shift-tasten: .

  For å låse opp Shift-tasten, trykker du på den én gang til.

Function-tast

 • Trykk én gang for å skrive tegnet som vises ved siden av bokstav- eller skilletegntastene. Hvis du for eksempel skal skrive dollartegnet ($), trykker du på Function-tasten og trykker deretter på D-tasten (FN, D).
 • Trykk to ganger for å låse tasten og skrive en serie med tall og tegn. Markøren endres når du låser Function-tasten: .

  For å låse opp Function-tasten, trykker du på den én gang til.

Symbol-tast

Trykk for å åpne symbolpanelet og sette inn et symbol eller et spesialtegn i teksten. Hvis Symbol og Search deler samme tast, så trykk på og trykk deretter på for å åpne symbolpanelet.

Menu-tast

I stedet for å trykke på MENU-knappen, så trykk på denne tasten for å åpne de tilgjengelige menyalternativene for det gjeldende skjermbildet.

eller

Search-tast

I stedet for å trykke på SØK-knappen, så trykk på denne tasten for å åpne søkefeltet og skrive inn hva du vil søke etter. Trykk på Enter-tasten for å begynne søket.

Quick-taster

Disse tastene lar deg raskt åpne applikasjoner og andre elementer som for eksempel bokmerker.

Tildele en applikasjon eller en snarvei til en Quick-tast

Det utskyvbare tastaturet leveres med Quick-taster som du kan tildele for raskt å åpne en applikasjon eller et element når du trykker på dem.
 1. Åpne det utskyvbare tastaturet.
 2. Trykk og hold inne Snarveistast #1 for å tildele den første Quick-tasten . Trykk og hold inne Snarveistast #2 for å tildele den andre Quick-tasten .
 3. Klikk på OK.
 4. Klikk på Applikasjoner eller Snarveier, og velg deretter applikasjonen eller snarveien som du vil tildele til den valgte Quick-tasten. Hvis du tildeler en snarvei til et element på telefonen, så følg skjerminstruksjonene for å fortsette.
 5. Trykk på Quick-tasten du har tildelt. Applikasjonen eller elementet åpnes.

Tildele en tastatursnarvei

Når du er på startskjermbildet, kan du raskt åpne en applikasjon eller et element ved å trykke på en tastatursnarvei.
 1. Når du er på startskjermbildet, så åpne det utskyvbare tastaturet.
 2. Trykk og hold inne hvilken som helst av tastaturtastene (A-Z).
 3. Klikk på OK.
 4. Klikk på Applikasjoner eller Snarveier, og velg deretter applikasjonen eller snarveien som du vil tildele til den valgte tasten. Hvis du tildeler en snarvei til et element på telefonen, så følg skjerminstruksjonene for å fortsette.
 5. Når du er på startskjermbildet, så trykk på og hold inne tasten som du har tildelt en tastatursnarvei til. Applikasjonen eller elementet åpnes.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
325
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-desire-z
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER