Sikkerhetskopiere kontaktene til lagringskortet

Sikkerhetskopiere kontaktene til lagringskortet

  1. På startskjermbildet klikker du på > Kontakt.
  2. Trykk på MENU, og klikk deretter på Importer/Eksporter > Eksporter til SD-kort.
  3. Velg en konto eller type kontakter du vil eksportere, og klikk på OK.

Importere kontakter fra lagringskortet

Du kan bare importere kontakter som ble eksportert til lagringskortet ved hjelp av funksjonen Eksporter til SD-kort på telefonen.
  1. På startskjermbildet klikker du på > Kontakt.
  2. Trykk på MENU, og klikk deretter på Importer/Eksporter > Importer fra minnekort.
  3. Hvis du har Google eller Exchange ActiveSync-kontoer satt opp på telefonen, klikker du på typen for de importerte kontaktene.
0 personer fant dette nyttig