Importere kontakter fra SIM-kortet

Importere kontakter fra SIM-kortet

Du kan kopiere alle dine SIM-kontakter til telefonen. Importer dem som telefonkontakter, Google-kontakter eller Exchange ActiveSync-kontakter hvis du har satt opp de relevante kontoene.
  1. På startskjermbildet klikker du på > Kontakt.
  2. I kategorien Alle trykker du på MENU og klikker på Importer/Eksporter > Importer fra SIM-kort.
  3. Hvis du har Google eller Exchange ActiveSync-kontoer satt opp på telefonen, klikker du på typen for de importerte kontaktene.
  4. Gjør ett av følgende:
    • Klikk på én eller flere SIM-kontakter du vil importere.
    • Hvis du vil importere alle kontakter, trykker du på MENU og klikker på Merk alt.
  5. Klikk på Lagre.
0 personer fant dette nyttig