KOMMUNIKASJON
Blokkere anropere
KOMMUNIKASJON

Blokkere anropere

Når du blokkerer et telefonnummer eller en kontakt fra å ringe deg, går de blokkerte anropene direkte til talepost.

Blokkere en eller flere kontakter fra å ringe deg

  1. På startskjermbildet klikker du på > Blokkerte anropere.
  2. I kategorien Blokkerte anropere klikker du på Legg til anroper.
  3. Velg kontaktene du vil blokkere, og klikk på Lagre.

Sjekke loggen over blokkerte anrop

  1. På startskjermbildet klikker du på > Blokkerte anropere.
  2. Skyv til kategorien Logg over blokkerte anrop.
  3. Trykk og hold på et navn eller nummer i listen for å vise alternativmenyen hvor du kan velge å sjekke samtaleloggdetaljene med mer.

Oppheve blokkering av anropere

  1. På startskjermbildet klikker du på > Blokkerte anropere.
  2. I kategorien Blokkerte anropere trykker du på MENU og klikker på Fjern anropere.
  3. Velg en eller flere kontakter, og klikk på Slett.
  4. Når du blir spurt, klikker du på OK.
 
personer fant dette nyttig
325
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-desire-z
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER