KOMMUNIKASJON
Motta anrop
KOMMUNIKASJON

Motta anrop

Når du mottar et telefonanrop fra en kontakt, vises skjermbildet Innkommende anrop.
Tips: Du kan bruke telefonens funksjoner for høflig ringesignal og lommemodus til å motta anrop. For å finne ut hvordan, se Endre lydinnstillinger.

Besvare et anrop

For å besvare anropet:
 • Klikk på Svar.
 • Hvis skjermen er av når du mottar et anrop, vises skjermlåsen. Dra linjen som viser anroperens navn eller nummer nedover.

Avvise et anrop

Gjør ett av følgende:
 • Klikk på Avslå.
 • Hvis skjermen er av når du mottar et anrop, så dra linjen oppover på skjermlåsen, eller trykk på MENU og velg Avslå.
 • Hvis du vil avvise anropet og sende en tekstmelding, trykker du på MENU og klikker på Send melding.
Tips: Du kan også trykke på AV/PÅ-knappen to ganger for å avvise et anrop.

Endre tekstmeldingen som sendes ut for avviste anrop

 1. På skjermbildet Telefonoppringing trykker du på MENU.
 2. Klikk på Innstillinger > Rediger standardmelding.
 3. Skriv inn den nye meldingen, og klikk på OK.

Demping av ringelyden uten å avvise anropet

Gjør ett av følgende:
 • Trykk på VOLUM NED eller VOLUM OPP-knappen.
 • Trykk på AV/PÅ-knappen.
 • Plasser telefonen med forsiden ned på en jevn overflate.
  Merk: Hvis telefonen allerede vender ned, vil den fortsatt ringe når det kommer flere innkommende anrop.

HTC Nummervisning

Hver gang du foretar et anrop eller en venn ringer deg, vil du se vennens siste statusoppdatering fra sosiale nettverk som Facebook eller Twitter direkte på samtaleskjermbildet. Du vil heller ikke glemme andre personers fødselsdager. Du får se en fødselsdagspåminnelse hvis din venns fødselsdag finner sted i løpet av de neste sju dagene.
 
personer fant dette nyttig
325
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-desire-z
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER