Bruke styreflaten til interaksjon med berøringsskjermen

Bruke styreflaten til interaksjon med berøringsskjermen

I tillegg til å bruke fingergester, kan du også bruke styreflaten til interaksjon med telefonens berøringsskjerm. Sørg for å plassere fingeren over styreflaten først (dekke den helt), og la deretter fingeren gli over styreflaten.

Navigere i startskjermbildet

  • For å gå til det utvidede startskjermbildet til høyre, lar du fingeren gli mot høyre på styreflaten.
  • La fingeren gli mot venstre for å gå til det utvidede startskjermbildet til venstre.

Velge et element på skjermen

For de fleste skjermbilder, skyv fingeren til venstre, høyre, opp eller ned, avhengig av hvilken retning du vil gå. Hvis du for eksempel vil velge (fremheve) et element ovenfor, så skyv fingeren oppover. Trykk på styreflaten for å åpne elementet.

Velge en kategori

For skjermbilder som har kategorier i bunnen, skyv fingeren til venstre eller høyre for å gå til en kategori.

Flytte markøren når du skriver inn tekst

  • For å gå ett tegn fram eller tilbake i et ord, skyver du fingeren mot venstre eller høyre.
  • Skyv fingeren opp eller ned for å gå opp eller ned mellom tekstlinjer.

Velge en kobling på en webside

  1. Skyv fingeren ned for å gå til den neste koblingen på en webside.
  2. Når en kobling blir valgt, så trykk på styreflaten for å åpne koblingen.
0 personer fant dette nyttig