Lagringskort

Lagringskort

Bruk microSD-kortet til å lagre fotografier, videoer og musikk. Du vil oppdage at microSD-kortet allerede er installert i telefonen.

Sette inn lagringskortet

 1. Ta av bakdekselet.
 2. Fjern batteriet.
 3. Skyv lagringskortholderen ned mot kanten på batterirommet, og vend den deretter opp for å åpne.
 4. Sett lagringskortet inn i holderen med dets gullkontakter mot kontaktpunktene på lagringskortsporet.
 5. Vend lagringskortholderen ned, og skyv den deretter opp for å låse.

Fjerne lagringskortet

Viktig: Hvis telefonen er på, må du først "‍avmontere"‍ lagringskortet før du fjerner det for å unngå å skade eller ødelegge filene på lagringskortet.
 1. Ta av bakdekselet.
 2. Fjern batteriet.
 3. Skyv lagringskortholderen ned mot kanten på batterirommet, og vend den deretter opp for å åpne.
 4. Trekk ut lagringskortet, og lukk deretter lagringskortholderen.

Avmontere lagringskortet

Når du trenger å fjerne lagringskortet mens telefonen er på, må du først avmontere lagringskortet for å forhindre at du skader eller ødelegger filene på kortet.
 1. På startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger.
 2. Rull nedover skjermen, og klikk på Minnekort og telefonlager.
 3. Velg Avmonter ut minnekort.
0 personer fant dette nyttig