SIM-kort

SIM-kort

SIM-kortet inneholder informasjon om ditt telefonnummer, servicedetaljer og telefonbok-/meldingsminne. Telefonen støtter både 1,8-volts og 3-volts SIM-kort.
Merk: Noen eldre SIM-kort vil muligens ikke fungere sammen med telefonen. Du bør kontakte mobiloperatøren for å få et nytt SIM-kort. Det kan være gebyrer for denne tjenesten.

Sette inn SIM-kortet

  1. Ta av bakdekselet.
  2. Fjern batteriet.
  3. Sørg for at SIM-kortets gullkontakter peker ned, og sett SIM-kortet inn i sporet med det avskårne hjørnet først.
  4. Skyv SIM-kortet helt inn i sporet.

Fjerne SIM-kortet

Viktig: Sørg for å slå av telefonen før du fjerner SIM-kortet. I motsatt fall vil telefonen automatisk slås av når fjerner SIM-kortet.
  1. Ta av bakdekselet.
  2. Fjern batteriet.
  3. Skyv SIM-kortet ut fra SIM-kortsporet ved bruk av tommelen.
0 personer fant dette nyttig