Bakdeksel

Bakdeksel

Fjerne bakdekselet

Fjern bakdekselet for å få tilgang til batterirommet, SIM-kortsporet og lagringskortsporet.
  1. Med telefonen slått av holder du telefonen sikkert med forsiden ned.
  2. Skyv bakdeksellåsen ned, og løft deretter bakdekselet for å fjerne det.
Merk: Når du tar telefonen ut av esken og fjerner bakdekselet første gang, vil du se at batteriet er inni telefonen.

Sette på bakdekselet igjen

  1. Sett bakdekselklaffene inn i åpningene som befinner seg på høyre side av telefonens bakpanel.
  2. Trykk bakdekselet mot telefonen inntil bakdeksellåsen klikker på plass.
Beslektede emner
0 personer fant dette nyttig