Programvareoppdateringer på telefonen

Programvareoppdateringer på telefonen

Fra tid til annen kan programvareoppdateringer bli tilgjengelige for telefonen. Telefonen kan kontrollere og deretter varsle deg hvis det finnes en ny oppdatering. Deretter kan du laste ned og installere programvareoppdateringen ved hjelp av telefonens Wi-Fi- eller datatilkobling. Du kan også sjekke manuelt om det er noen tilgjengelige programvareoppdateringer til telefonen.

Avhengig av typen oppdatering kan oppdateringen slette alle dine personlige data og tilpassede innstillinger og også fjerne eventuelle programmer du har installert. Sørg for at du har sikkerhetskopiert informasjonen og filene du vil beholde.

Merk: Sjekking og nedlasting av systemprogramvareoppdateringer kan pådra deg flere dataoverføringskostnader fra mobiloperatøren.

Installere oppdat. av systemprogramvare til telefonen

Kontroller at et microSD-kort er satt inn i telefonen. Oppdateringen vil lastes til microSD-kortet.
  1. Gjør ett av følgende etter at telefonen mottar en programvareoppdatering:
    • Hvis telefonskjermen er på og du ikke bruker noen applikasjoner, vises dialogboksen Installer oppdat. av systemprogramvare på skjermen. Velg Installer nå, og klikk deretter på OK.
    • Hvis du er i en samtale, vises ikonet for oppdateringsvarsling på statuslinjen. Etter samtalen skyver du for å åpne varslingspanelet og klikker på oppdateringsvarslingen.
  2. Vent på at oppdateringen lastes ned og installeres på telefonen. Når oppdateringen er ferdig, vil telefonen automatisk starte på nytt.

Sjekke oppdateringer av telefonsystemprogramvaren manuelt

  1. På startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger.
  2. Klikk på Om telefonen > Oppdateringer av systemprogramvare.
  3. Klikk på Sjekk nå.
0 personer fant dette nyttig