APPER OG FUNKSJONER
Dele medier på hjemmenettverket
APPER OG FUNKSJONER

Dele medier på hjemmenettverket

Å dele fotografier, videoer og musikk med en utvidet krets av venner er enkelt ved hjelp av hjemmenettverket. Koble ganske enkelt telefonen til nettverket, og vis øyeblikkelig dine fotografier og videoer på en stor TV-skjerm, eller begynn å direkteavspille dine favorittmusikkspor på stereoanlegghøyttalere – alt via DLNA. Hvis du vil ha mer informasjon om DLNA, besøk www.dlna.org.
Før du deler medier gjennom nettverket:
 • Koble telefonen til nettverket via Wi-Fi. Hvis du vil finne ut hvordan du kobler til et Wi-Fi-nettverk, se Internett-kapittelet.
 • Koble TV eller høyttalere til nettverket. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med TVen eller høyttalerne.
 1. Åpne applikasjonen Galleri eller Musikk.
 2. Finn frem til mediet du vil dele, og klikk på det.
 3. Mens du viser fotografiet eller spiller av videoen eller musikken, trykker du på MENU og klikker på Velg spiller.
 4. Velg enheten på nettverket der du vil spille av medier.
 5. Så snart du er koblet til den andre enheten, åpnes telefonen på kontrollskjermbildet, hvor du kan klikke:
  Kontroller Hvis du vil
  Spill av mediene på den andre enheten.
  Stans musikk- eller videoavspilling midlertidig.
  Spill av forrige fotografi eller musikkspor.
  Spill av neste fotografi eller musikkspor.
  Bland musikkspillelisten.
  Velg en gjentakelsesmodus for fotografier eller musikkspor.
  Vis tilgjengelige medier du kan dele.
  Vis medieinformasjonen, for eksempel filnavnet, tittelen og varigheten.
  Koble til en annen foto/video-spiller på nettverket.
  Koble til en annen musikkspiller på nettverket.
  Juster volumet på videoen eller musikken du spiller av på den andre enheten. Du kan også dra volumglidebryteren for å justere volumet.
  Koble telefonen fra den andre enheten og avslutt mediedelingen.
  Merk:
  • Mens du spiller et medium på en annen enhet, kan du trykke på TILBAKE og foreta andre ting på telefonen. Hvis du vil gå tilbake til kontrollskjermbildet, skyver du varslingspanelet åpent og klikker på enheten du er tilkoblet.
  • Inntil du kobler telefonen fra den andre enheten, blir andre medier du åpner fra Galleri- eller Musikk-applikasjonen delt på den andre enheten.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
325
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-desire-z
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER
topic_tag-connected_media