Innstillinger og tjenester
Trådløst nett
Innstillinger og tjenester

Trådløst nett

Hvis du vil bruke Wi-Fi på telefonen, trenger du tilgang til et trådløst tilgangspunkt eller ​“‍hotspot”. Tilgjengeligheten av og styrken til Wi-Fi-signalet vil variere avhengig av gjenstandene, for eksempel bygninger eller en vegg mellom rom, som Wi-Fi-signalet må passere gjennom.

Slå på Wi-Fi og koble til et trådløst nettverk

 1. På startskjermbildet trykker du på MENU, og deretter klikke på Innstillinger > Trådløst og nettverk.
 2. Merk av for Trådløsnett for å slå på Wi-Fi. Telefonen vil skanne etter tilgjengelige trådløse nettverk.
 3. Klikk på Trådløsinnstillinger. Nettverksnavn og sikkerhetsinnstillinger for oppdagede Wi-Fi-nettverk vises i avsnittet Trådløse nettverk.
 4. Hvis det trådløse nettverket du vil koble til ikke står på listen over oppdagede nettverk, blar du nedover på skjermen og klikker på Legg til trådløst nettverk. Skriv inn innstillingene for det trådløse nettverket, og klikk deretter på Lagre.
 5. Klikk på Wi-Fi-nettverket du vil koble til. Hvis du velger et åpent nettverk vil du automatisk bli koblet til nettverket.
 6. Dersom du velger et nettverk som er sikret med WEP, så angi nøkkelen, og velg deretter Koble til.

Når telefonen er koblet til et trådløst nettverk, vises Wi-Fi-ikonet på statuslinjen og indikerer den omtrentlige signalstyrken (antall striper som lyser).

Neste gang telefonen kobler til et sikret trådløst nettverk som du tidligere har hatt tilgang til, vil du ikke bli bedt om å skrive inn nøkkelen igjen, med mindre du tilbakestiller telefonen til fabrikktilstanden.

Koble til et Wi-Fi-nettverk med EAP-TLS-sikkerhet

Du må kanskje installere nettverkssertifikatet (.p12) på telefonen før du kan koble til et Wi-Fi-nettverk med autentiseringsprotokollen EAP-TLS.
 1. Lagre sertifikatet i rotmappen på lagringskortet.
 2. På startskjermbildet trykker du på MENU, og deretter klikke på Innstillinger > Sikkerhet.
 3. Klikk på Installer fra minnekort.
 4. Velg nettverkssertifikatet du trenger for å koble til EAP-TLS-nettverket.
 5. Følg trinnene i Slå på Wi-Fi og koble til et trådløst nettverk for å koble til Wi-Fi-nettverket.

Sjekke statusen til trådløse nettverk

 1. På startskjermbildet trykker du på MENU, og deretter klikke på Innstillinger > Trådløst og nettverk.
 2. På skjermbildet Trådløs og nettverk klikker du på Trådløsinnstillinger og klikker på det trådløse nettverket som telefonen er koblet til i øyeblikket.
En meldingsboks viser Wi-Fi-nettverkets navn, status, hastighet, signalstyrke og andre ting.
Merk: Hvis du vil fjerne innstillingene for dette nettverket fra telefonen, klikker du på Glem. Hvis du vil koble til på nytt til et trådløst nettverk som du har fjernet, må du velge det trådløse nettverket fra listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk på nytt. Hvis det er et sikret trådløst nettverk, må du angi det trådløse nettverkets referanser på nytt.

Koble til et annet Wi-Fi-nettverk

 1. På startskjermbildet trykker du på MENU, og deretter klikke på Innstillinger > Trådløst og nettverk.
 2. Klikk på Trådløsinnstillinger. Oppdagede Wi-Fi-nettverk vises i seksjonen Trådløse nettverk.
 3. Hvis du vil søke manuelt etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk, går du til skjermbildet Trådløsnett, klikker på MENU og velger deretter Søk.
 4. Klikk på et annet Wi-Fi-nettverk for å koble til det.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
325
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-desire-z
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER