Angi prioriteten for en e-postmelding

Angi prioriteten for en e-postmelding

Du kan angi prioritet for en e-postmelding du sender.

  1. Mens du skriver meldingen, trykker du på MENU.
  2. Klikk på Angi prioritet.
  3. Velg prioriteten for meldingen.
Hvis du valgte Høy eller Lav prioritet, vises prioriteten under meldingens emnelinje.
0 personer fant dette nyttig