Sjekke Mailinnboksen
Har du flere e-postkontoer? Samle alle sammen i én innboks.

Sjekke Mailinnboksen

Når du åpner applikasjonen Mail, viser innboksen for en av e-postkontoene du har satt opp på telefonen.

Hvis du vil bytte mellom e-postkontoer, klikker du på linjen som viser gjeldende e-postkonto og klikker på en annen konto.

Vise den forente innboksen for alle dine e-postkontoer

Du kan vise e-postmeldinger fra alle dine kontoer på bare ett sted uten at du må bytte mellom forskjellige kontoer.

Klikk ganske enkelt på linjen som viser gjeldende e-postkonto, og klikk på Alle kontoer. E-postmeldinger er fargekodet slik at du enkelt kan se hvilke e-postkontoer de tilhører.
Merk: Opptil 15 e-postkontoer kan vises i den forente innboksen.

Bytte mellom forskjellige visninger av innboksen

Hvis du har mange e-postmeldinger, kan det ta litt tid å bla gjennom den lange listen og finne en enkelt e-postmelding eller tilknyttede meldinger. Hvis du vil bla gjennom e-postmeldingen på en enklere måte, klikker du på en av følgende kategorier for å endre innboksvisningen:

Mottatt

Viser e-postmeldinger som enkeltstående elementer.

Samtaler

Viser e-postmeldinger som samtaler, gruppert i henhold til emnelinjen. Klikk på et emne i listen for å vise e-postsamtalen.

Gruppe

Viser alle e-postmeldinger fra en kontaktgruppe. Hvis du vil velge hvilken kontaktgruppe du vil vise, trykker du på MENU, klikker på Vis og velger en gruppe.

Ulest

Viser uleste meldinger.

Markert (kun Exchange ActiveSync)

Viser alle flaggede meldinger.

Møteinnkallinger (kun Exchange ActiveSync)

Viser møteinvitasjoner du ennå ikke har godtatt eller avslått.

Vedlegg

Viser alle meldinger som har vedlegg.

Oppdatere en e-postkonto

Uansett hva de automatiske synkroniseringsinnstillingene er, kan du når som helst synkronisere dine sendte og mottatte e-postmeldinger manuelt.

  • Mens du er i kontoen du vil synkronisere, trykker du på MENU og klikker på Oppdater.
  • Hvis du har flere e-postkontoer, kan du oppdatere alle sammen samtidig. Gå til den forente innboksen først. Trykk deretter på MENU og klikk på Oppdater.

Sortere e-postmeldinger

Du kan sortere e-postmeldinger etter mottatt dato, prioritet, emne, avsender eller størrelse.

I e-postkontoens innboks trykker du på MENU, klikker på Sorter og velger mellom sorteringsalternativene.
0 personer fant dette nyttig