Om Mail-applikasjonen

Om Mail-applikasjonen

Bruk Mail til å legge til webbasert e-post og andre POP3- eller IMAP-baserte e-postkontoer. Du kan også sette opp og bruke din Exchange ActiveSync e-post på telefonen.

Tips: Du kan legge til Mail-widgeten for å få vist dine POP3/IMAP- eller Exchange ActiveSync e-postmeldnger på startskjermbildet.
0 personer fant dette nyttig