KOMMUNIKASJON
Sende en multimediemelding (MMS)
KOMMUNIKASJON

Sende en multimediemelding (MMS)

 1. På startskjermbildet klikker du på > Meldinger.
 2. Klikk på Skriv melding.
 3. Fyll ut en eller flere mottakere. Du kan:
  • Skriv inn de første få bokstavene i et kontaktnavn, eller de første sifrene i et mobiltelefonnummer. Etter hvert som du taster, vises samsvarende navn med telefonnumre og e-postadresser fra de lagrede kontaktene. Klikk på en kontakts nummer eller e-postadresse. E-postadresser vil vises når Vis e-postadresse er valgt i Innstillinger for mottakerliste.
  • Klikk på , velg deretter telefonnumrene til kontaktene du vil sende meldingen til. Du kan også velge kontaktgrupper som mottakere. Når du har valgt alle meldingsmottakerne, klikker du på OK.
  • Tast inn hele telefonnumre eller e-postadresser direkte i Til-feltet.
 4. Hvis du vil legge til en emnelinje, trykker du på MENU og klikker på Mer > Legg til emne.
 5. Klikk i boksen som inneholder teksten Klikk for å legge til tekst, og skriv deretter meldingen.
 6. Klikk på , og velg deretter typen vedlegg.
  Bilde Velg Kamera for å ta et fotografi og legge det ved, eller Galleri for å legge ved et fotografi fra lagringskortet.
  Video Velg Videokamera for å spille inn en video og legge den ved, eller Videoer for å legge ved en video fra lagringskortet.
  Lyd Velg Taleopptak for å gjøre et stemmeopptak og legge det ved, eller Musikk og lyd for å legge ved en musikkfil eller et taleopptak fra lagringskortet.
  App-anbefaling Velg en applikasjon du har installert fra Android Market og som du vil dele med andre. URL-adressen som applikasjonen kan lastes ned fra, vil settes inn i e-postmeldingen.
  Plassering Legg til gjeldende plassering (krever at GPS er slått på) i meldingen, eller en plassering du velger på et kart.
  Kontakt (vCard) Velg en kontakt, og velg informasjonen du vil legge ved.
  Avtale (vCalendar) Velg kalenderhendelsen du vil legge ved.
  Lysbildepresentasjon Lag en lysbildefremvisning av bilder med tekst som MMS-melding.
 7. Hvis du gjøre endringer i vedlegget, klikker du på eller (avhengig av typen fil du legger ved). Du kan også trykke på MENU og klikke på Fjern for å begynne på nytt.
 8. Klikk på Send, eller trykk på TILBAKE for å lagre meldingen som en kladd.

Lage en lysbildefremvisning

I en multimediemelding kan du legge til lysbilder som hver inneholder et fotografi, en video eller lyd.

 1. I multimediemeldingen du lager, klikker du på > Lysbildepresentasjon.
 2. På skjermbildet Rediger lysbildefremvisning klikker du på Legg til lysbilde.
 3. Klikk på Lysbilde 1.
 4. Når du skal lage lysbildefremvisningen, gjør du ett av følgende:
  Legg til et bilde Klikk på Sett inn bilde.
  Legg til en video Trykk på MENU, og klikk deretter på Legg til video (du kan ikke legge til både et bilde og en video på samme lysbilde).
  Legg til musikk eller et taleopptak Trykk på MENU, og klikk på Legg til lyd.
  Legg til en bildetekst Klikk på boksen som sier Klikk for å legge til tekst.
  Legg til et nytt lysbilde Klikk på Legg til lysbilde.
  Vis neste eller forrige lysbilde Klikk på eller .
  Forhåndsvise lysbildefremvisningen Trykk på MENU, og klikk på Forhåndsvisning.
  Vis flere alternativer Klikk på MENU, og klikk deretter på Mer.
 5. Når du er ferdig, klikker du på Ferdig for å legge lysbildefremvisningen ved meldingen.
 6. Klikk på Send, eller trykk på TILBAKE for å lagre meldingen som en kladd.
 
personer fant dette nyttig
325
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-desire-z
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER