Personliggjøre startskjermbildet med widgets
Personliggjøre startskjermbildet med widgets.

Personliggjøre startskjermbildet med widgets

Widgets plasserer viktig øyeblikksinformasjon og medieinnhold foran på startskjermbildet. Noen widgets er praktisk nok allerede lagt til på startskjermbildet. Du kan legge til mer fra de tilgjengelige valgene av widgets eller laste ned flere widgets.

Legge til en widget på startskjermbildet

  1. Gå til en del av Startskjermbildet der det er plass til å legge til en ny widget.
  2. Klikk på > Widget.
  3. Velg ønsket widget.
  4. De fleste HTC-widgets er tilgjengelige i en rekke utforminger og størrelser. Skyv fingeren på skjermen fra høyre til venstre for å vise forskjellige stiler, og klikk deretter på Velg for å velge en.
Du kan også legge til widgets som lar deg slå bestemte innstillinger på telefonen av eller på, for eksempel Wi-Fi, mobilt nettverk og Bluetooth. Rull nedover listen over widgets, klikk på Innstillinger, og klikk på ønsket widget.

Endre innstillingene for en widget

Du kan endre grunnleggende innstillinger for noen widgets (for eksempel Personer og E-post) fra startskjermbildet.

  1. Trykk på og hold en widget på startskjermbildet. Telefonen vibrerer, og du vil se en fargelagt boks rundt widgeten. Ikke løft fingeren ennå.
  2. Dra widgeten til Rediger-knappen (hvis den er aktivert).
    Nå åpnes det aktuelle skjermbildet hvor du kan endre en del innstillinger for denne widgeten.
  3. Tilpass widgetinnstillinger.
0 personer fant dette nyttig