Tilbakestille HTC Desire X (Hard tilbakestilling)

Tilbakestille HTC Desire X (Hard tilbakestilling)

Hvis du gir HTC Desire X videre til noen andre, eller hvis HTC Desire X har et vedvarende problem som ikke kan løses, kan du foreta en tilbakestilling til fabrikkdata (også kalt en hard eller mastertilbakestilling).

Advarsel: Fabrikktilbakestilling vil fjerne programmer du har lastet ned og installert, dine kontoer, samt system- og appdata/-innstillinger. Før en fabrikktilbakestilling må du sørge for å sikkerhetskopiere alle data og filer du vil beholde.

Utføre en fabrikktilbakestilling

  1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
  2. Trykk på Sikkerhetskopier/tilbakestilling.
  3. Trykk på Tilbakestill telefonen.
  4. På skjermbildet Tilbakestill telefonen trykker du på Tilbakestill telefonen.
  5. Hvis du vil slette media og andre data på HTC Desire X permanent, trykker du på OK.

Utføre en fabrikktilbakestilling ved hjelp av maskinvareknappene

Hvis du ikke kan slå på HTC Desire X eller få tilgang til innstillinger, kan du likevel utføre en fabrikktilbakestilling ved å bruke maskinevareknappene på HTC Desire X.

  1. Ta ut batteriet, vent noen få sekunder og sett inn batteriet igjen.
  2. Trykk på og hold VOLUM NED-knappen og trykk deretter og hold AV/PÅ-knappen.
  3. Vent på at skjermbildet med de tre Android-bildene vises, og slipp deretter AV/PÅ-knappen og VOLUM NED-knappen.
  4. Trykk på VOLUM NED for å velge FABRIKKTILBAKESTILLING, og trykk deretter på AV/PÅ-knappen.
0 personer fant dette nyttig