Starte HTC Desire X på nytt (Myk tilbakestilling)

Starte HTC Desire X på nytt (Myk tilbakestilling)

Dersom HTC Desire X virker tregere enn normalt, ikke svarer eller har en app som ikke svarer riktig, kan du prøve å starte den på nytt og se om dette løser problemet.

  1. Hvis skjermen er av, trykker du på AV/PÅ-knappen for å slå den på igjen.
  2. Lås opp skjermen.
  3. Trykk på og hold AV/PÅ-knappen, og klikk på Start på nytt.
  4. Når du blir bedt om å bekrefte, klikker du på Start på nytt.
Merk: Hvis denne fremgangsmåten ikke fungerer, kan du sette inn batteriet igjen og deretter slå på HTC Desire X for å starte den på nytt.
0 personer fant dette nyttig