Håndtere minne

Håndtere minne

Sjekke hvor mye lagringsplass som er tilgjengelig

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Lagring.

Ved siden av Tilgjengelig, kan du se hvor mye ledig plass du har.

Kontrollere den tilgjengelige lagringskortplassen

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Lagring. Den totale og tilgjengelige lagringskortplassen vises under lagringskort.

Frigjøre telefonlagringsplass med lagringsveiviseren

Du kan enkelt frigjøre plass i telefonlagringen ved å rydde i applikasjonshurtigbufferet, avinstallere apper og endre E-post- og Meldinger-innstillinger slik at bare den aller nyeste dataen beholdes.
Viktig: Du kan ikke avinstallere noen forhåndsinstallerte apper.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Trykk på Lagring > Frigjør mer plass.
 3. Følg anvisningene på skjermen.

Tømme applikasjonens buffer og data

Du kan slette data eller tømme hurtigbufferen for hver applikasjon.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Apper.
 3. I kategorien Album klikker du på en applikasjon.
 4. På skjermbildet klikker du på Fjern data og/eller Fjern hurtigbuffer.

Avinstallere en applikasjon

Viktig: Du kan ikke avinstallere en applikasjon som er forhåndsinstallert på HTC Desire X.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Apper.
 3. I kategorien Nedlastet klikker du på applikasjonen du vil avinstallere.
 4. Klikk på Avinstaller.

Flytte applikasjoner til eller fra lagringskortet

Viktig: Du kan ikke flytte en applikasjon som er forhåndsinstallert på HTC Desire X.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Apper.
 3. I kategorien Tredjeparts klikker du på applikasjonen du vil flytte.
 4. Velg om du vil flytte applikasjonen til lagringskortet.

Stoppe kjørende applikasjoner ved hjelp av Oppgavebehandling

Bruk Oppgavebehandling for å stoppe en app som kjører eller tving en app til å lukke hvis den har sluttet å fungere.
 1. På startskjermbildet klikker du på > Oppgavebehandling.
 2. I listen Applikasjoner klikker du på til høyre for applikasjonsnavnet for å stoppe den.
0 personer fant dette nyttig