Endre skjermspråket

Endre skjermspråket

Ved endring av språket justeres tastaturoppsettet, dato- og klokkeslettformateringen og mye annet.
  1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
  2. Klikk på Språk og tastatur > Systemspråk.
  3. Klikk på språket du vil bruke.
0 personer fant dette nyttig