Endre visningsinnstillinger

Endre visningsinnstillinger

Juster skjermens lysstyrke manuelt

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Skjerm, bevegelser og knapper (eller Skjerm og knapper) og klikk deretter på Lysstyrke.
 3. Tøm alternativet Automatisk lysstyrke.
 4. Dra lysstyrkeglidebryteren til venstre for å redusere eller til høyre for å øke skjermens lysstyrke.

Justere tiden det tar før skjermen slås av

Etter en periode med inaktivitet slås skjermen av for å bevare batteristrøm. Du kan angi den inaktive tiden før skjermen slås av.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Skjerm, bevegelser og knapper (eller Skjerm og knapper) og klikk deretter på Hvilemodus.
 3. Klikk på tiden det tar før skjermen slås av.

Slå av automatisk skjermrotering

Merk: Automatisk rotering støttes ikke av alle applikasjoner.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Skjerm, bevegelser og knapper (eller Skjerm og knapper).
 3. Opphev Roter skjerm automatisk-alternativet.

Roterer ikke skjermen?

Kalibrer skjermen på nytt hvis du føler at skjermretningen ikke reagerer skikkelig på måten du holder HTC Desire X på.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Trykk på Skjerm, bevegelser og knapper (eller Skjerm og knapper) og trykk deretter på G-sensorkalibrering.
 3. Plasser HTC Desire X på en flat og jevn overflate, og trykk på Kalibrer.
 4. Etter gjenkalibreringsprosessen trykker du på OK.

Beholde skjermen på mens du lader

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Skjerm, bevegelser og knapper (eller Skjerm og knapper).
 3. Velg Forbli våken-alternativet.
0 personer fant dette nyttig