Slå Flymodus av eller på

Slå Flymodus av eller på

Når du aktiverer Flymodus, blir alle trådløse radioer på HTC Desire X slått av, medregnet telefonfunksjonen, datatjenester, Bluetooth og Wi-Fi.

Når du deaktiverer Flymodus, slås samtalefunksjonen på igjen, og forrige tilstand for Bluetooth og Wi-Fi blir gjenopprettet.

Merk:
  • Du kan manuelt slå på Bluetooth og Wi-Fi igjen etter aktivering av Flymodus.
  • Dersom USB-tilknytning er slått på, vil dette også slås av når Flymodus aktiveres. Du må manuelt slå på USB-tilknytning etter at du deaktiverer Flymodus.
Gjør et av følgende for å slå Flymodus av eller på:
  • Trykk på og hold AV/PÅ-knappen, og trykk på Flymodus.
  • Skyv varslingspanelet åpent, og trykk deretter på . Trykk på Flymodus På/Av-bryteren for å slå funksjonen på eller av.
Når den er aktivert, vises Flymodusikonet på statuslinjen.
0 personer fant dette nyttig