Koble til et Bluetooth-hodesett

Koble til et Bluetooth-hodesett

Du kan lytte til musikk over et Bluetooth-stereohodesett. eller snakke handsfree med et kompatibelt Bluetooth-hodesett.
Viktig:
 • Hvis du vil lytte til musikk med hodesettet, må det støtter Bluetooth-profilen A2DP.
 • Gjør hodesettet synlig før du kobler det til, slik at HTC Desire X kan finne det. Se hodesettets håndbok hvis du vil ha mer informasjon.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Hvis Bluetooth er av, klikk på Bluetooth På/Av-bryter for å slå funksjonen på.
 3. Trykk på Bluetooth. Bluetooth-skjermen åpnes.
 4. Hvis hodesettet ikke er oppført, må du trykke på og deretter trykke på Skann for å oppdatere listen.
 5. Når du ser navnet på hodesettet i avsnittet Tilgjengelige enheter, trykker du på navnet. HTC Desire X parer med hodesettet, og tilkoblingsstatus for hodesettet vises under Sammenkoblede enheter.
  Merk: Hvis automatisk paring mislykkes, angir du passordet som følger med hodesettet.
Når Bluetooth-hodesettet eller er koblet til HTC Desire X, vises ikonet for Bluetooth-tilkobling på statuslinjen.

Koble til et Bluetooth-hodesett på nytt

Vanligvis kan du enkelt koble til hodesettet igjen ved slå på Bluetooth på HTC Desire X, og deretter slå på hodesettet.

Du må kanskje koble til manuelt hvis hodesettet har vært brukt sammen med en annen Bluetooth-enhet.

Viktig: Sørg for at hodesettet er synlig. Se hodesettets håndbok hvis du vil ha mer informasjon.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Hvis Bluetooth er av, klikk på Bluetooth På/Av-bryter for å slå funksjonen på.
 3. Trykk på Bluetooth. Bluetooth-skjermen åpnes.
 4. Trykk på hodesettets navn under Sammenkoblede enheter.
 5. Hvis du blir bedt om å oppgi et passord, prøver du 0000 eller 1234 eller slår opp i dokumentasjonen til hodesettet for å finne passordet.

Hvis du fortsatt ikke kan koble til hodesettet, følger du instruksjonene under Oppheve paring med en Bluetooth-enhet, og følger trinnene under Koble til et Bluetooth-hodesett.

0 personer fant dette nyttig