Grunnleggende om Bluetooth

Grunnleggende om Bluetooth

Slå Bluetooth av eller på

  1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
  2. Klikk på Bluetooth På/Av-bryteren for å slå funksjonen på og av.
Merk: Slå av Bluetooth når det ikke er i bruk. Du må også slå av på steder der en trådløs enhet er forbudt, for eksempel om bord på fly og på sykehus.

Endre navn på enheten

Enhetsnavnet identifiserer HTC Desire X for andre enheter.

  1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
  2. Hvis Bluetooth er av, klikk på Bluetooth På/Av-bryter for å slå funksjonen på.
  3. Klikk på Bluetooth. Bluetooth-skjermen åpnes.
  4. Klikk på og klikk deretter på Endre navn på telefon.
  5. Skriv inn det nye navnet for HTC Desire X i dialogboksen og klikk deretter på Gi nytt navn.
0 personer fant dette nyttig