Bruke HTC Desire X som en trådløs ruter

Bruke HTC Desire X som en trådløs ruter

Del datatilkoblingen med andre enheter ved å gjøre om HTC Desire X til en trådløs ruter.

Merk:
  • Kontroller at dataforbindelsen er slått på.
  • Du må ha en godkjent dataplan for kontoen fra mobiloperatøren for å bruke denne tjenesten.
  1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
  2. Under Trådløst og nettverk, trykk på Mer.
  3. Trykk på Mobil nettverksdeling > Innstillinger for flyttbar trådløs sone.
  4. Angi et navn på ruter eller bruk standard-ruternavnet.
  5. Velg sikkerhetstypen og angi passordet (nøkkelen) for den trådløse ruteren. Hvis du valgte Ingen i Sikkerhet, trenger du ikke å angi et passord.
    Merk: Passordet er nøkkelen som andre personer må angi på sin enhet for å koble til og bruke HTC Desire X som en trådløs ruter.
  6. Velg alternativet Portabelt Wi-Fi hotspot for å slå på den trådløse ruteren.

HTC Desire X er klar til å brukes som en trådløs ruter når du ser på statuslinjen.

Beslektede emner
0 personer fant dette nyttig