Koble til et virtuelt privat nettverk (VPN)

Koble til et virtuelt privat nettverk (VPN)

Legg til virtuelle private nettverk (VPN-er) slik at du kan koble deg til og få tilgang til ressurser på innsiden av et sikret lokalt nettverk, for eksempel firmanettverket.

Før du kan koble til organisasjonens lokale nettverk, kan du bli bedt om å:
 • Installere sikkerhetssertifikater
 • Angi påloggingsdetaljene dine
 • Laste ned og isntallere en nødvendig VPN-app på HTC Desire X

Kontakt nettverksadministratoren din for detaljer. HTC Desire X må også først etablere en Wi-Fi- eller datatilkobling før du kan starte en VPN-tilkobling.

Legge til en VPN-tilkobling

Viktig: Du må stille inn en PIN-kode eller et passord for låst skjerm før du kan bruke lagring av påloggingsdetaljer og sette opp VPN.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Under Trådløst og nettverk, trykk på Mer.
 3. Trykk på VPN > Legg til VPN-profil.
 4. Skriv inn VPN-innstillingene og sett dem i henhold til sikkerhetsdetaljene du fikk av nettverksadministratoren.
 5. Trykk på Lagre.
VPN blir lagt til i VPN-delen av skjermbildet VPN-innstillinger.

Koble til et VPN

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Under Trådløst og nettverk, trykk på Mer.
 3. Klikk på VPN.
 4. Klikk på VPN-en du vil koble deg til.
 5. Oppgi påloggingsinformasjonen og klikk deretter på Koble til. Når du er tilkoblet, vises ikonet VPN-tilkoblet i varslingsområdet på statuslinjen.
Deretter kan du åpne nettleseren for å få tilgang til ressurser, for eksempel intranettsteder i firmanettverket.

Koble fra et VPN

 1. Skyv åpent varslingspanelet.
 2. Klikk på VPN-tilkoblingen for å gå tilbake til skjermbildet VPN-innstillinger, og klikk deretter på VPN-tilkoblingen for å koble den fra.
Beslektede emner
0 personer fant dette nyttig