Arbeide på dokumenter

Arbeide på dokumenter

Bruk Polaris Office til å redigere Microsoft Office Word- (.doc og .docx), Microsoft Office Excel- (.xls og .xlsx), Microsoft Office PowerPoint- (.ppt og .pptx), og vanlige tekstfiler (.txt) når du er på farten.
Tips: Du kan også vise Microsoft Office PowerPoint-presentasjoner (.pps).
På startskjermbildet klikker du på > Polaris Office.

Vise et dokument

Polaris Office sin hovedskjermbilde, bla frem til filen som du vil åpne den.
Tips: Mens du viser fillisten, klikk på for å oppdatere eller sortere listen.

Opprette et dokument

 1. På hovedskjermbildet i Polaris Office klikker du på > Ny.
 2. Velg en filtype du vil opprette.
 3. Begynn å legge inn tekst.
 4. Klikk på for å lagre dokumentet.

Redigere et dokument

 1. Polaris Office sin hovedskjermbilde, bla frem til filen som du vil redigere og åpne den.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis filen er et Microsoft Office Word-, et Microsoft Office PowerPoint- eller vanlig tekstdokument, trykker du på .
  • Hvis filen er et Microsoft Office Excel-dokument, klikker du på en celle og angir endringene i tekstboksen.
 3. Skyv verktøylinjen over skjermen nederst for å velge fra ulike redigeringsfunksjoner.
  Merk: Hvis du ikke kan se verktøylinjen, klikk på > Verktøylinje på.
 4. Når du er ferdig med endringene, trykker du på og klikker på enten Lagre eller Lagre som.

Redigere en presentasjon

 1. Med Microsoft Office PowerPoint-dokumentet åpnet, klikk på .
 2. Klikk på for å vise de andre lysbildene og klikk deretter på lysbildet som du vil redigere.
 3. Gjør ett av følgende:
  • For å legge til et annet lysbilde, klikk på og velg deretter en layout.
  • For å redigere tekst, klikk to ganger på en tekstboks på presentasjoner.
  • For å endre størrelse på et bilde eller en tekstboks, klikk på den og dra .
  • Bruk verktøylinjen nederst for å fortsette redigering av presentasjonen.
 4. Klikk på for å forhåndsvise presentasjonen.
 5. Trykk på og klikk på Lagre eller Lagre som.

Redigere et regneark

 1. Med Microsoft Excel-filen åpnet, klikk en celle på regnearket.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk i formellinjen og skriv inn tekst, tall eller symboler.
  • For å angi en funksjon, klikk på .
  • For å velge flere celler, klikk en celle og dra deretter .
  • For å endre formatet på teksten eller numerisk verdi, klikk på en celle og klikk deretter på > Format.
  • For å sette inn en graf, velg informasjonen som du vil inkludere i diagrammet, og klikk deretter på > Sett inn > Diagram.
  • Bruk verktøylinjen nederst på skjermen for å fortsette redigering av regnearket.
 3. Trykk på og klikk på Lagre eller Lagre som.
0 personer fant dette nyttig