Få veibeskrivelser

Få veibeskrivelser

Få detaljerte veibeskrivelser dit du vil dra.

Få veibeskrivelser fra gjeldende plassering

 1. I Locations søker du etter stedet hvor du vil gå.
  Tips: Har du lagret dine footprints? Du kan også angi et footprint som destinasjon. Under Hurtigkoblinger, klikk på Footprints og velg deretter et footprint.
 2. Klikk på Veibeskrivelser.
 3. Velg hvordan du vil komme deg til destinasjonen. Kartet åpnes og viser ruten til destinasjonen.
 4. Gjør ett av følgende:
  • Nederst på skjermen klikker du på eller for å følge ruten til destinasjonen.
  • Skyv veibeskrivelseslinjen oppover, og klikk på instruksjonene for å følge ruten til destinasjonen.

Få veibeskrivelser ved å angi en start- og sluttplassering

 1. Mens du viser kartet, klikker du på > Veibeskrivelser.
 2. Klikk på tekstboksen Min plassering, og søk etter ønsket startplassering.
 3. Klikk på tekstboksen Sluttpunkt, og søk etter ønsket destinasjon.
 4. Klikk på Kjøring eller Går, avhengig av hvordan du vil ta deg til destinasjonen.
 5. Gjør ett av følgende:
  • Nederst på skjermen klikker du på eller for å følge ruten til destinasjonen.
  • Skyv veibeskrivelseslinjen oppover, og trykk deretter på instruksjonene for å følge ruten til destinasjonen.
0 personer fant dette nyttig