Vise eller skjule kalendere

Vise eller skjule kalendere

  1. I en hvilken som helst Kalender klikker du på .
  2. Velg eller tøm kalenderen som du vil vise eller skjule, og trykk deretter på .
Merk:
  • Kalendere holdes synkronisert på HTC Desire X selv om de er skjult.
  • Du kan også vise eller skjule oppgaver som du har opprettet i HTC Desire X.

Hvorfor vises ikke kalenderhendelsene mine?

Hvis du ikke kan finne hendelser fra e-postkontoene dine eller sosiale nettverk i Kalender, sjekker du om Kalender-synkronisering er slått på i Innstillinger.

  1. Skyv varslingspanelet åpent og klikk deretter på > Kontoer og synkronisering.
  2. Trykk på en kontotype. Hvis flere kontoer støttes (som Exchange ActiveSync), trykk på kontoen som du vil synkronisere.
  3. Velg Kalender, og trykk deretter på > Synkroniser nå.
0 personer fant dette nyttig