Lytte på musikk

Lytte på musikk

Lytt til favorittsangene dine på HTC Desire X med Musikk-applikasjonen.

  1. Mens du blar i musikksamlingen, klikker du på en sang for å spille den av.
  2. Klikk på skjermikonene for å kontrollere musikkavspilling, gjenta sanger og mer.
Trykk og dra fingeren over fremdriftslinjen for å hoppe til en del av sangen.
Vis alternativer for å legge til sangen i en spilleliste, dele sangen og annet.
Slå tilfeldig rekkefølge av eller på. (Tilfeldig rekkefølge er av når knappen er grå.)
Prøv de ulike gjentakelsesmodusene: gjenta alle sanger, gjenta aktuell sang og ikke gjenta.

Finne musikkvideoer på YouTube

Det er lett å finne musikkvideoer med sangen du lytter til på YouTube. På skjermbildet i Spiller nå klikker du på > Søk > YouTube.

Oppdatere albumcovere

  1. På skjermbildet i Spilles nå klikker du på > Oppdater albumkunst.
  2. Velg om du vil oppdatere alle albumcovere automatisk eller manuelt, eller oppdatere bare gjeldende sang på skjermbildet Spilles nå.

Spille av musikk fra skjermlås

Mens du lytter på musikk og skjermen slås av, trykker du på AV/PÅ-knappen for å slå på skjermen igjen og kontrollere musikkavspilling direkte på den låste skjermen.
Tips: Du kan også pause musikkavspilling direkte fra varslingspanelet.
Beslektede emner
0 personer fant dette nyttig