Sikkerhetskopiere tekstmeldinger

Sikkerhetskopiere tekstmeldinger

Behold viktige tekstmeldinger ved å sikkerhetskopiere dem til telefonens lagringsområde. Du kan enkelt gjenopprette sikkerhetskopierte tekstmeldinger etter at du har slettet dem fra meldingslisten.
 1. På startskjermbildet klikker du på > Meldinger.
 2. Trykk på > Sikkerhetskopier/gjenopprett SMS > Sikkerhetskopier.
 3. Hvis du blir spurt om du ønsker å fortsette, trykker du på OK, og trykker deretter på Sikkerhetskopier SMS.
 4. Angi et navn på sikkerhetskopifilen og klikk på OK.

Sikkerhetskopiere tekstmeldinger via e-post

Viktig: Du må sette opp e-postkontoen din i E-post-applikasjonen.
 1. På skjermbildet Meldinger trykker du på > Sikkerhetskopier/gjenopprett SMS > Sikkerhetskopier.
 2. Hvis du blir spurt om du ønsker å fortsette, trykker du på OK, og trykker deretter på Sikkerhetskopier SMS via e-post.

  Sikkerhetskopifilen er lagt med en e-post.

 3. Angi e-postadressen din.
 4. Skriv e-postmeldingen din og klikk deretter på Send.
For å gjenopprette tekstmeldingene dine på HTC Desire X, åpne e-postmeldingen med sikkerhetskopifilvedlegget fra E-post-applikasjonen. Klikk på vedlegget for å laste det ned først, og klikk deretter på det igjen for å åpne sikkerhetskopifilen du vil importere.

Gjenopprette tekstmeldinger

Du kan bare gjenopprette tekstmeldinger som ble eksportert ved hjelp av funksjonen Sikkerhetskopier SMS.
 1. På startskjermbildet klikker du på > Meldinger.
 2. Trykk på > Sikkerhetskopier/gjenopprett SMS > Gjenopprett.
 3. Velg hvordan du vil gjenopprette meldingene, og trykk på Neste.
 4. Klikk på sikkerhetskopifilen du vil importere.
 5. Klikk på OK.
0 personer fant dette nyttig