Motta anrop

Motta anrop

Når du mottar et telefonanrop fra en kontakt, vises skjermbildet Innkommende anrop.
Tips: HTC Desire X vil automatisk justere volumet for ringetonen når du bruker funksjonene høflig ringesignal og lommemodus.

Besvare et anrop

Gjør ett av følgende:
  • Hvis skjermen er låst når du mottar et anrop, drar du til anrop med låst skjerm.
  • Hvis skjermen er på når du mottar et anrop, klikker du på Svar.

Avvise et anrop

Gjør ett av følgende:
  • Hvis skjermen er låst når du mottar et anrop, drar du til anrop med låst skjerm.
  • Hvis skjermen er på når du mottar et anrop, klikker du på Avslå.
Etter å ha avslått et anrop, kan du sende en tekstmelding til anroperen eller opprette en oppgave for å ringe tilbake.
Tips: Du kan også trykke på AV/PÅ-knappen to ganger for å avvise et anrop.

Demping av ringelyden uten å avvise anropet

Gjør ett av følgende:
  • Trykk på VOLUM NED eller VOLUM OPP-knappen.
  • Trykk på AV/PÅ-knappen.
  • Plasser HTC Desire X med forsiden ned på en flat og jevn overflate.
    Merk: Hvis HTC Desire X allerede vender ned, vil den fortsatt ringe når det kommer flere innkommende anrop.

Se hvem som ringer

Hver gang du foretar et anrop eller en venn ringer deg, vil du se vennens siste statusoppdatering fra sosiale nettverk direkte på samtaleskjermbildet. Du ser også en bursdagspåminnelse hvis vennens fødselsdag (lagret på telefonen eller online-kontoen) finner sted om noen få dager.

Vise en oppgavepåminnelse under en samtale

Lovte du å sitte barnevakt for en venn denne helga? Dersom du knyttet en oppgave til en kontakt, vil du se en oppgavepåminnelse på anropsskjermen når du snakker med den vennen.
Merk: Hvis kontakten har en fersk statusoppdatering, vil du ikke være i stand til å se oppgavepåminnelsen.
0 personer fant dette nyttig