KOMME I GANG
Gruppere apper i en mappe
KOMME I GANG

Gruppere apper i en mappe

Bruk mapper til å samle applikasjoner på startlinjen eller startskjermen i grupper for å frigjøre plass som du kan bruke til flere applikasjoner.
 1. Trykk på og hold en app og dra den deretter over til en annen app for å opprette en mappe automatisk.
 2. Klikk på mappen for å åpne den.
 3. Klikk på .
 4. Velg én eller flere applikasjoner som du vil legge til mappen.
 5. Klikk på Legg til.
Tips: Du kan også legge til snarveier til innstillinger eller informasjon. Først legger du en snarvei til startsiden, og deretter drar du den over i mappen.

Endre navn på en mappe

 1. Klikk på mappen for å åpne den.
 2. Klikk på tittellinjen i mappens vindu.
 3. Skriv inn et nytt mappenavn.
 4. Klikk utenfor mappen for å lukke den.

Fjerne elementer fra en mappe

 1. Bank på mappen for å åpne den.
 2. Trykk og hold en applikasjon eller snarvei, og dra den deretter til startskjermbildet, eller dra den ut til for å fjerne. Gjenta denne prosessen for å fjerne flere elementer fra mappen.
Hvis det er bare ett element igjen i mappen, opphever mappen grupperingen av det siste elementet og fjerner seg selv automatisk.
 
personer fant dette nyttig
500
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-desire-x
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER