Ordne eller fjerne widgets og ikoner på startskjermbildet

Ordne eller fjerne widgets og ikoner på startskjermbildet

Flytte en widget eller et ikon

 1. Trykk på og hold widgeten eller ikonet du vil flytte.
 2. Dra widgeten eller ikonet til en ny plassering på skjermen.
  Merk:
  • Ta pause på venstre eller høyre kant av skjermen for å dra widgeten eller ikonet over på et annet panel på startskjermbildet.
  • Når du drar en modul til et punkt som er opptatt av en annen modul eller et annet ikon, flyttes den automatisk for å gi mer plass.
 3. Når widgeten eller ikonet er der du ønsker det, løfter du fingeren.

Fjerne en widget eller et ikon

 1. Trykk på og hold widgeten eller ikonet du vil fjerne, og dra det deretter til .
 2. Når widgeten eller ikonet får rød farge, løfter du fingeren.
0 personer fant dette nyttig