Dvalemodus

Dvalemodus

Dvalemodus sparer batteristrøm ved å sette HTC Desire X i en lavstrømstilstand mens displayet er avslått. Den forhindrer også tilfeldige tastetrykk når du har HTC Desire X i lommen.

Bytte til Dvalemodus

Trykk raskt på AV/PÅ-knappen for å slå av skjermen og bytte til dvalemodus. HTC Desire X går automatisk i dvalemodus når den ikke har vært i bruk på en stund.

Du kan endre tiden før HTC Desire X sover i Skjerm, bevegelser og knapper (eller Skjerm og knapper)-innstillingene.

Våkne opp fra dvalemodus

Hvis du vil vekke HTC Desire X manuelt, trykker du på AV/PÅ-knappen. Du må låse opp skjermen.
Merk: HTC Desire X vekkes automatisk når du mottar et innkommende anrop.
0 personer fant dette nyttig