Registrere favorittsteder som footprints

Registrere favorittsteder som footprints

Et footprint består av et fotografi av et sted som f.eks. en restaurant, en severdighet osv., lagret sammen med en nøyaktig GPS-posisjon og annen informasjon om stedet, f.eks. gateadressen og telefonnummeret.

Neste gang du vil besøke samme sted, åpner du ganske enkelt footprintet. Du kan deretter foreta et anrop til telefonnummeret eller få vist plasseringen på kartet.

Legge til en plassering som et footprint

 1. I Locations søker du etter ønsket destinasjon.
 2. Klikk på Lagre i footprints.
 3. Du kan:
  • Klikk på for å ta et bilde og legge det til som et fotografi for footprintet.
  • Klikk på for å finjustere posisjonen til footprintet på kartet.
  • Klikk på bildet for å endre navnet, kategorien eller adressen til footprintet, legge inn telefonnummer eller webside, legge til et talememo med mer.
 4. Klikk på Ferdig.

Angi et footprint som hjemmeplassering

Lagre hjemmeadressen din som et footprint for å gjøre det enklere å angi det som destinasjon.

 1. Mens du er på hjemmeplasseringen, åpner du Locations og går til kategorien Footprints.
 2. Klikk på Lagre i footprints.
  Merk: Den viste adressen bør være din gjeldende plassering. Hvis hjemmeadressen din ikke vises, trykker du på MENU og klikker på Mitt plassering.
 3. Klikk på Ferdig.
 4. Klikk på Hjem, velg hjemmeadressen fra listen og klikk på Ferdig.
Tips: Du kan endre hjemmeadressen når som helst ved å klikke på .

Besøke et footprint på nytt

 1. I kategorien Footprints klikker du på en kategori.
 2. Klikk på footprintet du vil besøke på nytt.
 3. Klikk på informasjonsfeltene for å få veibeskrivelser, dele footprintet, ringe et lagret telefonnummer og annet.

Redigere eller slette et footprint

 1. I kategorien Footprints klikker du på en kategori.
 2. Trykk på og hold footprintet du vil redigere eller slette.
 3. Klikk på Rediger eller Slett på alternativmenyen.

Dele footprints

 1. Lag et footprint.
 2. I kategorien Footprints klikker du på footprintet du akkurat har laget.
 3. Klikk på Del, og velg deretter hvordan du vil dele footprintet.

Slette flere footprints

 1. I kategorien Footprints klikker du på en kategori.
 2. Trykk på MENU, og klikk deretter på Slett.
 3. Velg hvilke footprints du vil slette, og klikk på Slett.

Eksportere dine footprints

Sikkerhetskopier footprints ved å eksportere dem til lagringskortet. Du kan også åpne eksporterte footprintfiler i andre programmer, f.eks. Google Earth, på PCen.
 1. I kategorien Footprints klikker du på en kategori.
 2. Trykk på MENU, og klikk deretter på Eksporter.
  Tips: Trykk på MENU og klikk på Opphev all merking for å oppheve merkingen av alle footprints.
Eksporterte footprints lagres som .kmz-filer i mappen Footprints på lagringskortet. Hvis du eksporterte flere footprints samtidig, lagres de sammen i en .kmz-fil.

Importere footprints

Hent frem footprints du tidligere har sikkerhetskopiert til lagringskortet på telefonen. Du kan også importere .kmz-filene du lagret i andre programmer, eller bruke et fotografi som et footprint.
 1. I kategorien Footprints trykker du på MENU og velger Importer.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil importere lagrede footprints eller en annen .kmz-fil fra lagringskortet, klikker du på Footprintdata og klikker på filen du vil importere. Hvis et footprint på telefonen er det samme som det du vil importere, blir du spurt om du vil overskrive det.
  • Hvis du vil importere et fotografi, klikker du på Fotografier, navigerer til fotografiet du vil importere og klikker på det. Du kan deretter legge til footprintsinformasjon som plassering og kategori.
0 personer fant dette nyttig