Koble fra eller oppheve paring fra en Bluetooth-enhet

Koble fra eller oppheve paring fra en Bluetooth-enhet

Koble fra en Bluetooth-enhet

  1. På startskjermbildet trykker du på MENU, og deretter klikke på Innstillinger > Trådløst og nettverk.
  2. Klikk på Bluetooth-innstillinger.
  3. I delen med Bluetooth-enheter trykker du på og holder enheten for å koble fra.
  4. Velg Koble fra.

Opphev paring fra en Bluetooth-enhet

Du kan sørge for at telefonen glemmer sin paringstilkobling til en annen Bluetooth-enhet. Hvis du vil koble til den andre enheten igjen, må du kanskje angi eller bekrefte et passord igjen.
  1. På startskjermbildet trykker du på MENU, og deretter klikke på Innstillinger > Trådløst og nettverk.
  2. Klikk på Bluetooth-innstillinger.
  3. I delen med Bluetooth-enheter trykker du på og holder enheten for å oppheve paringen.
  4. Klikk på Koble fra og fjern paring eller klikk på Fjern paring hvis Bluetooth-enheten i øyeblikket ikke er koblet til telefonen.
0 personer fant dette nyttig