Lese og svare på en e-postmelding

Lese og svare på en e-postmelding

 1. På startskjermbildet klikker du på > E-post.
 2. Bytt til e-postkontoen du vil bruke.
 3. I e-postkontoens innboks banker du på e-posten du vil lese.
 4. Gjør ett av følgende:
  Svar på meldingen Klikk på Svar eller Svar alle.
  Videresend meldingen Trykk på MENU, og klikk deretter på Mer > Videresend.
  Slett meldingen Trykk på MENU, og klikk deretter på Slett.
  Marker meldingen som ulest Trykk på MENU, og klikk deretter på Marker som ulest.
0 personer fant dette nyttig