Sende en e-postmelding

Sende en e-postmelding

 1. På startskjermbildet klikker du på > E-post.
 2. Bytt til e-postkontoen du vil bruke til å sende e-post.
 3. I e-postkontoens innboks klikker du på Skriv e-post.
 4. Fyll ut en eller flere mottakere. Du kan:
  • Skriv inn e-postadresser direkte i Til-feltet, atskilt med komma. Etter hvert som du legger inn e-postadresser, vises eventuelle samsvarende adresser fra kontaktlisten. Klikk på et samsvar for å angi den adressen direkte.
  • Klikk på ikonet , og velg deretter kontaktene du vil sende meldingene til. Du kan også velge kontaktgrupper som mottakere eller søke etter og legge til kontakter fra firmakatalogen hvis du har satt opp en Exchange ActiveSync-konto på telefonen. Når du har valgt alle meldingsmottakerne, klikker du på OK.
  Tips: Hvis du vil sende en kopi (Cc) eller en blindkopi (Bcc) av e-posten til andre mottakere, trykker du på MENU og klikker på Vis kopi/blindkopi.
 5. Skriv inn emnet, og skriv deretter meldingen din.
 6. Hvis du vil legge til et vedlegg, trykker du på MENU, klikker på Legg vedog velger mellom følgende alternativer:
  Bilde Velg Kamera for å ta et fotografi og legge det ved, eller Galleri for å legge ved et fotografi fra lagringskortet.
  Video Velg Videokamera for å spille inn en video og legge den ved, eller Videoer for å legge ved en video fra lagringskortet.
  Lyd Velg Taleopptak for å gjøre et stemmeopptak og legge det ved, eller Filer for å legge ved en musikkfil eller et taleopptak fra lagringskortet.
  App-anbefaling Velg en applikasjon du har installert fra Android Market og som du vil dele med andre personer. URL-adressen som applikasjonen kan lastes ned fra, vil settes inn i e-postmeldingen.
  Plassering Du kan legge ved plasseringsinformasjon. Send gjeldende plassering (krever at GPS er slått på) eller en plassering du velger på et kart.
  Dokument Legg ved en PDF-fil eller et Office-dokument, for eksempel en tekstfil eller et regneark.
  Kontakt (vCard) Legge ved noens kontaktinformasjon.
  Avtale (vCalendar) Legge ved en kalenderhendelse
  Fil Legg ved en fil fra lagringskortet.
 7. Klikk på Send for å sende meldingen umiddelbart, eller klikk på Lagre som kladd for å sende den senere.
  Merk: Hvis ingen Wi-Fi- eller datatilkobling er tilgjengelig eller flymodus er på når du sender en e-post, vil e-postmeldingen lagres i Utboks-mappen. Så snart en Wi-Fi- eller datatilkobling er tilgjengelig, vil den lagrede e-postmeldingen sendes automatisk neste gang telefonen synkroniseres.

Fortsette en kladdemelding

 1. I e-postkontoens innboks trykker du på MENU og klikker på Mapper > Kladd.
 2. Klikk på meldingen.
 3. Når du er ferdig med å redigere meldingen, klikker du på Send.
0 personer fant dette nyttig