KOMMUNIKASJON
Legge til en Microsoft Exchange ActiveSync-konto
KOMMUNIKASJON

Legge til en Microsoft Exchange ActiveSync-konto

Du kan bare legge til én eller flere Microsoft Exchange ActiveSync-kontoer på telefonen. Du kan synkonisere med Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) eller senere.
Merk: Du kan legge til opptil 15 Exchange ActiveSync-kontoer på telefonen.
  1. På startskjermbildet klikker du på > E-post.
  2. Gjør ett av følgende:
    • Hvis dette er første gang du legger til en e-postkonto i Mail, klikker du på Microsoft Exchange ActiveSync på skjermbildet Velg en e-posttilbyder.
    • Hvis du allerede har lagt til en e-postkonto i Mail, trykker du på MENU og klikker på Mer > Ny konto. Hvis skjermbildet Velg en e-posttilbyder vises, klikker du på Microsoft Exchange ActiveSync.
  3. Skriv inn detaljene for Exchange ActiveSync-kontoen, og klikk på Neste. Firmaets Exchange-server må støtte automatisk søk for at telefonen skal sette opp Exchange ActiveSync -kontoen automatisk. Hvis firmaets Exchange-server ikke støtter automatisk søk, må du angi innstillinger for Exchange-serveren etter at du har klikket på Neste. Be din Exchange Server-administrator om detaljer.
  4. Velg typene informasjon du vil synkronisere. Velg også hvor ofte du vil oppdatere og synkronisere e-post til telefonen, og klikk deretter på Neste.
  5. Skriv inn kontonavnet, og klikk deretter på Fullfør oppsett.
 
personer fant dette nyttig
324
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-desire-hd
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER