Søke på telefonen og web
Finn hva som helst på telefonen eller ved hjelp av Søk hvor som helst.

Søke på telefonen og web

Finn alle typer informasjon på telefonen og Internett. Søk hvor som helst søker gjennom forskjellige filer, informasjon og applikasjoner på telefonen. Du kan også velge å søke på Internett ved hjelp av dine foretrukne søketjeneste.
Trykk ganske enkelt på SØK på startskjermbildet Skriv inn de første få bokstavene i det du søker etter. Samsvarende elementer vises etter hvert som du skriver.
 • Dette ikonet angir at telefonen vil søke etter alle typer informasjon. Klikk hvis du vil velge og søke etter bare én type element, for eksempel E-post.
 • Klikk på dette ikonet for å søke på Internett etter termen du skrev inn.
 • Klikk på et resultat fra listen for å åpne den relevante applikasjonen.
 • Klikk på hvis du vil se flere resultater for en kategori.

Angi telefonens søkealternativer

Du kan velge websøketjenesten du vil bruke som standard eller endre typen og rekkefølgen av elementer du søker etter på telefonen.

 1. På startskjermbildet trykker du på SØK.
 2. Når søkeboksen vises, trykker du på MENU og klikker på Innstillinger.
 3. Klikk på ett av følgende:
  Websøkemotor Velg websøketjenesten du vil bruke.
  Velg områder du vil søke Velg typene elementer eller applikasjoner du vil inkludere i søket. Du kan også trykke og holde på og ordne elementer i henhold til søkeprioritet.

Raskt slå opp informasjon på Internett

Hurtigoppslag hjelper deg med å lære noe på flekken! Når du legger inn et nytt ord eller uttrykk, kan du enkelt slå det opp på populære webområder eller søketjenester som for eksempel Google Søk og Wikipedia.
 1. På startskjermbildet klikker du på > Hurtigoppslag.
 2. Hvis skjermtastaturet er åpent, trykker du på TILBAKE for å lukke det først slik at du ser kategoriene nederst.
 3. Skyv over kategoriene for å velge hvor du vil slå opp informasjon. Skriv inn det du vil søke etter i søkeboksen.
 4. Klikk for .
Tips: Etter at du har slått opp emnet i én kategori, kan du skyve til andre kategorier for automatisk å slå opp det samme der.

Oversette ord til andre språk

 1. På startskjermbildet klikker du på > Hurtigoppslag.
 2. Hvis skjermtastaturet er åpent, trykker du på TILBAKE for å lukke det først slik at du ser kategoriene nederst.
 3. Skyv til kategorien Google oversetter.
 4. Under Fra språk velger du det opprinnelige språket og angir ordet eller uttrykket du vil oversette.
 5. Under Til språk velger du mellom språkene som er tilgjengelige for oversettelse.
 6. Klikk på Oversett.
0 personer fant dette nyttig