Varslingspanel
Behold oversikt over livet ditt – det er bare å skyve varslingspanelet åpent.

Varslingspanel

Når du får en ny varsling, kan du åpne varslingspanelet for å se meldingen, påminnelsen eller hendelsesvarselet. Varslingspanelet lar deg også bytte mellom nylig åpnede applikasjoner så raskt som mulig.
For å åpne varslingspanelet trykker du på og holder statuslinjen og skyver deretter fingeren nedover.

Hvis du har flere varslinger, kan du bla nedover på skjermen for å vise alle.

Tips: Du kan også åpne varslingspanelet på startskjermbildet ved å trykke på MENU og deretter klikke på Varslinger.

Bytte mellom nylig åpnede applikasjoner

På varslingspanelet har du enkelt tilgang til åtte applikasjoner du har åpnet nylig.

  1. Trykk på og hold statuslinjen, og skyv fingeren nedover for å åpne varslingspanelet.
  2. I delen Nylige applikasjoner skyver du fingeren til venstre eller høyre for å vise nylig åpnede programmer.
  3. Klikk på en applikasjon for å åpne den.
Tips: Trykk og hold på STARTSIDE for å vise nylig brukte applikasjoner.

Lukke varslingspanelet

Trykk og hold på bunnlinjen i varslingspanelet, og la fingeren gli oppover på skjermen. Eller bare trykk på TILBAKE.
0 personer fant dette nyttig