Endre lydinnstillinger

Endre lydinnstillinger

Bytte mellom stille, vibrasjon og normal modus

Gjør ett av følgende:
 • Hvis du vil bytte tilbake fra stille til normal modus, trykker du ganske enkelt på VOLUM OPP-knappen.
 • Hvis du vil bytte tilbake fra vibrasjon til normal modus, trykker du ganske enkelt to ganger på VOLUM OPP-knappen.
 • På startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger > Lyd > Lydprofil.
 • Du kan også legge til Profil-widgeten på startskjermbildet.

Aktivere eller deaktivere hørbart valg

Du kan velge å spille av en lyd når du velger elementer på skjermen.
 1. På startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger.
 2. Klikk på Lyd.
 3. Velg avmerkingsboksen Hørbart valg.

Velge varslingslyden

Du kan velge en standardlyd som telefonen skal spille av hver gang du får nye varslinger.
 1. På startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger.
 2. Klikk på Lyd > Varslingslyd.
 3. Velg din foretrukne varslingslyd fra listen.
 4. Klikk på OK.

Hvis du vil bruke forskjellige lyder for forskjellige typer varslinger, angir du varslingslydene i de aktuelle applikasjonene. Hvis du for eksempel vil angi forskjellige lyder for mottatte og sendte tekstmeldinger, åpner du Meldinger, trykker på MENU og velger Innstillinger.

Senke ringevolumet automatisk

Telefonen har en funksjon for stille ringing som automatisk senker ringevolumet når du beveger telefonen.
 1. På startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger.
 2. Klikk på Lyd.
 3. Merk av eller fjern merket for Stille ring ved svar.

Gjøre telefonens ringelyd høyere med lommemodus

Som hjelp til å unngå at du mister innkommende anrop når telefonen er i lommen eller en veske, øker lommemodusfunksjonen ringevolumet gradvis og vibrerer når du mottar et anrop. Når den ikke er i lommen eller en veske, vil telefonen ringe ved det normale volumet du angir.
 1. På startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger.
 2. Klikk på Lyd.
 3. Merk av eller fjern merket for Lommemodus.

Bytte til høyttalertelefon automatisk

Du kan bytte til høyttalertelefon ganske enkelt ved å legge telefonen over på siden.
 1. På startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger.
 2. Klikk på Lyd.
 3. Merk av eller fjern merket for Flipp for høyttaler.
0 personer fant dette nyttig