APPER OG FUNKSJONER
Bruke telefonens nettleser
APPER OG FUNKSJONER

Bruke telefonens nettleser

Viktig: Du må ha en aktiv data- eller Wi-Fi-tilkobling for å få tilgang til Internett.
Gjør ett av følgende for å åpne nettleseren og begynne å surfe på Internett:
 • På startskjermbildet klikker du på Internett.
 • På startskjermbildet klikker du på > Internett.

Gå til en webside

 1. På nettleserskjermbildet trykker du på MENU og klikker på URL-feltet på toppen av skjermen.
 2. Skriv inn websideadressen ved hjelp av tastaturet. Etter hvert som du angir adressen, vil matchende websideadresser vises på skjermen.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Klikk på en adresse for å gå direkte til den websiden.
  • Fortsett å skrive inn websideadressen, og klikk deretter på .

Endre skjermretningen

Telefonen endrer automatisk skjermretningen avhengig av hvordan du holder telefonen.
Legg telefonen på siden for å vise nettleseren i liggende retning.
Merk: Hvis skjermretningen ikke endres automatisk, må du slå på automatisk skjermretning. På startskjermbildet trykker du på MENU, klikker på Innstillinger > Skjerm og merker av for Roter skjerm automatisk.

Navigere og zoome på en webside

 • Du kan sveipe fingeren på skjermen for å navigere og vise andre områder av websiden.
 • Bank raskt to ganger på skjermen for å zoome inn, bank deretter raskt to ganger på skjermen igjen for å zoome ut. Du kan også bruke fingrene dine til å spre eller klemme skjermen for å zoome inn eller ut.

Velge en kobling på en webside

Du kan klikke på en kobling for å åpne den, eller trykke på og holde en kobling hvis du vil ha flere alternativer.
Kobling Hva som må gjøres
Websideadresse (URL-adresser)
 • Klikk på koblingen for å åpne websiden.
 • Trykk på og hold koblingen for å åpne en meny hvor du kan åpne, bokmerke, kopiere til utklippstavlen eller dele koblingen via e-post eller sosiale nettverk.
E-postadresse
 • Klikk for å send en e-postmelding til e-postadressen.
 • Trykk og hold, og klikk deretter på Kopier på menyen for å kopiere e-postadressen til utklippstavlen. Senere kan du lime inn e-postadressen når du oppretter en ny kontakt eller sender en ny e-postmelding.

Velge en adresse eller et telefonnummer på en webside

Du kan tilordne en adresse eller ringe et telefonnummer på en webside.
Kobling Hva som må gjøres
Plasseringens adresse Klikk på adressen for å kopiere den eller kartlegge ved hjelp av Google Maps.
Telefonnummer Klikk på telefonnummeret for å kopiere, ringe eller sende en tekstmelding til det nummeret, eller lagre nummeret til en kontakt i Kontakter.

Åpne et nytt nettleservindu

Åpen flere nettleservinduer for å gjøre det enklere for deg å bytte fra et webområde til et annet.
 1. Mens du viser en webside, trykker du på MENU og klikker på Windows.
 2. Klikk for .
Et nytt nettleservindu åpnes og går til startsiden du har satt opp.

Bytte mellom nettleservinduer

 1. Mens du viser en webside, gjør du ett av følgende:
  • Trykk på MENU, og klikk på Windows.
  • Klem skjermen (zoom ut) inntil du ser de andre nettleservinduene.
 2. Velg nettleservinduet du vil vise, ved å skyve fingeren på skjermen fra høyre til venstre.
 3. Klikk på en webside for å vise den på full skjerm.
  Tips: Klikk på for å lukke en webside.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
324
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-desire-hd
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER